Centrum Integracji Mieszkańców w Świątnikach Górnych

Wrząsowice to niewielka wieś podkrakowska, położona na terenie Gminy Świątniki Górne, o wciąż czytelnym, tradycyjnym układzie struktury zabudowy. Kilka lat temu zaplanowano tam wyburzenie niewielkiego, mocno zdegradowanego i - jak uważano - bezużytecznego budynku starej, ponad stuletniej szkoły. Tak pozyskany teren miał zostać przeznaczony na plac zabaw dla dzieci. Jednak w wyniku inicjatywy lokalnego Stowarzyszenia "Zielone Światło dla Wrząsowic" przeprowadzono konsultacje społeczne, w wyniku których władze samorządowe, korzystając z unijnego programu dofinansowania postanowiły obiekt zachować i po adaptacji przeznaczyć na Centrum Integracji Mieszkańców. Realizacja zamierzenia - zgłoszonego do konkursu "COOLturalna szkoła - poznaj jak korzystać z kultury" - pozwoliła na kultywowanie tradycji miejsca utrzymując dotychczasową skalę i charakter wolnostojącej zabudowy centrum Wrząsowic.


Projekt założył oczyszczenie pierwotnej formy parterowego budynku szkoły wiejskiej z późniejszych przybudówek oraz przedłużenie jej - w kierunku północnym - prostą, współczesną w wyrazie i formalnie odciętą bryłą mieszczącą hall wejściowy, schody na poddasze i funkcje sanitarno-socjalne. Na parterze części pierwotnej Budynku uzyskano dwa połączone ze sobą pomieszczenia dla organizowania spotkań, występów, wystaw itp. funkcji Centrum - związanych z życiem lokalnej społeczności. Poddasze zaadoptowano na zaplecze administracyjne. Do Budynku prowadzą nowe schody i pochylnia dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Dla nowowprowadzanych elementów przyjęto zasadę stosowania współczesnych materiałów: elewacje i dach wykończono płytami trespa w stalowoszarym kolorze, zastosowano ślusarkę aluminiową, a pochylnie ujęto między gabiony.


Rehabilitacja Obiektu objęła również jego otoczenie: zachowano lipę rosnącą w narożniku działki i uporządkowano pozostałą część terenu zielonego, na potrzeby Centrum powstał niewielki parking. Odnowiono również starą studnię - charakterystyczny element lokalnego krajobrazu.

Galeria zdjęć Centrum Integracji (7)

Nagrodzone obiekty w 2022 roku

Nagrodzone obiekty w 2020 roku

Nagrodzone obiekty w 2018 roku

Nagrodzone obiekty w 2016 roku