Nagroda Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza

za najlepsze, współczesne realizacje architektoniczne sprzyjające ochronie i kształtowaniu krajobrazu kulturowego Małopolski ma na celu promowanie wysokiej jakości architektury wpisującej się w krajobraz kulturowy Małopolski, zgodnie z zasadą ładu przestrzennego tj. kształtującej przestrzeń, w sposób tworzący harmonijną całość oraz uwzględniający w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe i kompozycyjno-estetyczne, oraz nawiązującej w sposób twórczy i nowatorski do najbardziej reprezentatywnych cech zabudowy regionalnej.

Ustanowienie Nagrody im. Stanisława Witkiewicza jest formą zwrócenia uwagi na ważny aspekt, jakim jest tworzenie spójnego obrazu architektonicznego regionu oraz pozwala na aktywny udział samorządu Województwa Małopolskiego w kreowaniu wartościowych rozwiązań architektonicznych i urbanistycznych w regionie.

Sąd konkursowy

Marcin Brataniec – Wiceprezes ds. twórczości Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział Kraków,

Marcin Charciarek – Kierownik Zakładu Architektury Elementarnej Politechniki Krakowskiej

Juraj Hermann – Prezes Słowackiego Stowarzyszenia Architektów

Piotr Kuczia – Projektant, laureat konkursu w 2018 roku

Piotr Lewicki –  przedstawiciel Biura Projektów Lewicki Łatak, laureat konkursu w 2018 roku

Ewa P. Porębska – Redaktor naczelna miesięcznika „Architektura-murator”

Janusz Sepioł – Kierownik Zespołu ds. Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa UMWM

Marek Tarko – Przewodniczący Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP

Małgorzata Tomczak – Redaktor naczelna miesięcznika „Architektura & Biznes”

Konkurs przeprowadzany jest w trzech kategoriach:

Logo Architektury użyteczności publicznej

ARCHITEKTURA UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Logo Architektury mieszkaniowej

ARCHITEKTURA MIESZKANIOWA

Logo Przestrzeni publicznej

PRZESTRZEŃ PUBLICZNA