Kamienica pod Złotymi Nożycami

Kamienica pod Złotymi Nożycami 
ul. św. Gertrudy 15, 31-048 Kraków 

Uzasadnienie Sądu konkursowego: 
Nagroda za powściągliwość przyjętych rozwiązań i wrażliwość w doborze materiałów. Na szczególną uwagę zasługuje rozwiązanie detalu architektonicznego stanowiącego twórcze nawiązanie do reprezentatywnych cech zabudowy śródmiejskiej.

Autor:     Jakub Turbasa, Wojciech Zagórski
Inwestor:     Piotr Goździewicz, Jerzy Turbasa

Galeria zdjęć Kamienica pod Złotymi Nożycami (2)

Nagrodzone obiekty w 2022 roku

Nagrodzone obiekty w 2020 roku

Nagrodzone obiekty w 2018 roku

Nagrodzone obiekty w 2016 roku