Budynki mieszkalne wielorodzinne – CHE162PI47 w Krakowie

CHE_PI jest inwestycją obejmującą dwa budynki wielorodzinne, zlokalizowane w Krakowie, pomiędzy ulicami Chełmońskiego i Piaskową. Realizacja umiejscowiona jest poza ścisłym centrum miasta, w dzielnicy o zabudowie w większości tradycyjnej. Cechą charakterystyczną tej lokalizacji jest zróżnicowanie w zakresie formy, przejawiające się brakiem jednolitej koncepcji architektonicznej.

Przy projektowaniu położono szczególny nacisk na stworzenie nowoczesnych obiektów, dopasowanych przede wszystkim do istniejącego kontekstu architektonicznego okolicy. Kluczowe było także nakreślenie swoistego kierunku rozwoju zabudowy, co pozwoli ujednolicić i uporządkować styl przyszłych inwestycji, lokalizowanych na tym terenie.

Dla finalnego kształtu budynków ogromne znaczenie miały wcześniejsze założenia projektowe w zakresie rozmiarów obiektu, a także istniejące uwarunkowania przestrzenne. W tym przypadku optymalnym rozwiązaniem, spełniającym wszystkie wspomniane wymagania, były budynki w postaci długich i masywnych brył. Do ich zdynamizowania zastosowano przełamanie w rzucie oraz wykorzystano konstrukcję dachów o nietypowej geometrii, będących interpretacją dachów wielospadowych. Dodatkowym zabiegiem było wykorzystanie luźnej kompozycji okien oraz wprowadzenie podziałów w okładzinie elewacyjnej, dzięki czemu masywne budynki zyskały lekkość, zachowując nowoczesny design.

Galeria zdjęć budynków (6)

Nagrodzone obiekty w 2022 roku

Nagrodzone obiekty w 2020 roku

Nagrodzone obiekty w 2018 roku

Nagrodzone obiekty w 2016 roku