Centrum Komputerowe AGH, ul. Nawojki 11, Kraków

Architekturę tę cechuje dystyngowany charakter, właściwy dla obiektu dydaktycznego dobrze wpisanego w krajobraz miejsca.

Projekt i realizacja stanowią kreację nowoczesnej i „eleganckiej” architektury. Prostymi środkami uzyskano efekt zdyscyplinowanej geometrii architektonicznej. Obiekt cechuje dystyngowany charakter, właściwy dla obiektu dydaktycznego dobrze wpisanego w krajobraz miejsca. Stylistycznie projekt nawiązuje do dobrych wzorów architektury modernistycznej.

Galeria zdjęć Centrum (9)

Nagrodzone obiekty w 2022 roku

Nagrodzone obiekty w 2020 roku

Nagrodzone obiekty w 2018 roku

Nagrodzone obiekty w 2016 roku