Nagroda Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza

Hala KS Cracovia z Centrum Sportu Osób Niepełnosprawnych

Realizację nagrodzono za wzorowe ulokowanie na wymagających osiach widokowych, za niezwykle indywidualne ukształtowanie bryły, która z głębokim respektem dla krajobrazu współtworzy nowe przestrzenie publiczne – obszar dziedzińca i zielony dach dostępny także dla niepełnosprawnych.

Terminal pasażerski T4 Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice

Realizacja nagrodzona za stworzenie wyrazistego symbolu miejsca, oryginalną formę, która nadała tożsamość tej najważniejszej dziś bramie do miasta.

Budynek Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Sączu

Realizacja nagrodzona za wrażliwość w podejściu do zabytkowego publicznego budynku oraz rozwinięcie nowoczesnej formy w kształcie, który tworzy nową jakość biblioteki jako miejsca uczestnictwa w kulturze.

Społeczna Szkoła Podstawowa im. Lady Sue Ryder

Uzasadnienie Sądu konkursowego: Wyróżnienie za obiekt o wyraźniej tożsamości, przyjaznej skali i wysokich walorach funkcjonalnych.

Hala sportowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego

Wyróżnienie dla budynku, który przy wszystkich zaletach funkcjonalnych i właściwie wyważonej skali, reprezentuje ciekawą formę gry z tradycjami brutalizmu i operowania asymetriami.