Nagroda Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza

W dniu 14 października 2004 r. w Filharmonii im. Karola Szymanowskiego odbyła się uroczystość otwarcia 2 Małopolskich Dni Architekta. Głównym punktem uroczystości było wręczenie nagrody Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza.

Nagrody Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza przyznawane są w wyniku konkursu za współcześnie zrealizowane projekty architektoniczno-budowlane wykorzystujące tradycję architektury regionalnej.
  
Nagrody przyznawane są corocznie w dwóch kategoriach:

  • budownictwa użyteczności publicznej, w tym budownictwa sakralnego,
  • budownictwa mieszkalnego.

"Jury Nagród" zdecydowało nie przyznać I nagrody.

Jednogłośnie przyznano II nagrodę dla kościoła pw. św. Rafała Kalinowskiego – proj. dr inż. arch. Hubert Mełges, dr inż. arch. Małgorzata Mełges; inwestor ks. Krzysztof Strzelczyk oraz 2 wyróżnienia dla: budynku mieszkalno – usługowego w Zakopanem przy ul. Kościeliskiej – proj. mgr inż. arch. Rafał Rafacz, mgr inż. arch. Anna Rafacz; inwestor Barbara Lubińska, Elżbieta Skarbek Malczewska i pawilonów na terenie Pienińskiego Parku narodowego – proj. mgr inż. arch. Zbigniew Bielak; inwestor Pieniński Park Narodowy.