Nagroda Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza

Nagrody Województwa im. Stanisława Witkiewicza za najlepsze, współczesne realizacje architektoniczne sprzyjające ochronie i kształtowaniu krajobrazu kulturowego Małopolski w 2008 roku zostały przyznane. Do konkursu o Nagrodę Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza za najlepsze, współczesne realizacje architektoniczne sprzyjające ochronie i kształtowaniu krajobrazu kulturowego Małopolski w 2008 roku złożono 22 zgłoszenia, w tym 16 zgłoszeń w kategorii architektura użyteczności publicznej, 4 zgłoszenia w kategorii architektura mieszkaniowa oraz 2 zgłoszenia w kategorii architektura sakralna.

Sąd konkursowy uznał, że na uwagę zasługują również inne zgłoszone do konkursu obiekty (wg. kolejności wynikającej z uzyskanej punktowej oceny).

- w kategorii architektura użyteczności publicznej:

Obserwatorium Astronomiczne na Górze Lubomir w Węglówce

w kategorii architektura mieszkaniowa:

Budynek wielorodzinny z garażem na skrzyżowaniu ulic Piastowskiej i Emaus w Krakowie

Sektor Kolonistów Niemieckich w Sądeckim Parku Etnograficznym