Edytuj stronę

Zapraszamy na plenerową wystawę w Cricotece

Zarząd Województwa Małopolskiego rozstrzygnął konkurs o Nagrodę Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza za najlepsze, współczesne realizacje architektoniczne sprzyjające ochronie i kształtowaniu krajobrazu kulturowego Małopolski.
Nagroda przyznawana jest raz na dwa lata projektantom oraz inwestorom najlepszych realizacji architektonicznych, zlokalizowanych na obszarze województwa małopolskiego i oddanych do użytkowania w okresie dwóch lat kalendarzowych, poprzedzających ogłoszenie konkursu, w ramach trzech kategorii (obejmujących miejsca pierwsze, drugie i trzecie), tj.: architektura użyteczności publicznej, architektura mieszkaniowa, przestrzeń publiczna.

Ustanowienie Nagrody pozwala na aktywny udział samorządu województwa małopolskiego w promowaniu wartościowych rozwiązań architektonicznych w regionie. Oczekiwanym efektem jej przyznawania jest wzrost poziomu zainteresowania ochroną krajobrazu kulturowego Małopolski, m.in. poprzez realizację na wysokim poziomie nowych inwestycji budowlanych - zauważył marszałek Witold Kozłowski.

Do tegorocznej edycji konkursu zostało zgłoszonych 40 realizacji architektonicznych; 14 w kategorii architektury użyteczności publicznej, 17 - architektury mieszkaniowej oraz 9 - przestrzeni publicznej. Sąd konkursowy podkreślił bardzo wysoki poziom oraz jakość zgłoszonych obiektów. Pokazuje to, iż Małopolska jest prężnie rozwijającym się regionem, w którym można umiejętnie połączyć tradycję z nowoczesnością.

W kategorii architektura użyteczności publicznej pierwsze miejsce otrzymał budynek dworca kolejowego PKP w Oświęcimiu. Przy zachowaniu wcześniejszych charakterystycznych detali architektonicznych, w tym modernistycznej mozaiki, osiągnięto wysokie standardy funkcjonalne i estetyczne.

Za najlepszą architekturę mieszkaniową uznano domek w Dursztynie. Dzięki zastosowaniu naturalnych materiałów, nawiązujących do regionalnego budownictwa, uzyskano znakomity efekt harmonii ze środowiskiem.

W kategorii przestrzeń publiczna zwyciężył Park Pamięci Wielkiej Synagogi w Oświęcimiu. Miejsce pamięci po dawnej żydowskiej społeczności Oświęcimia zostało upamiętnione poprzez zastosowanie minimalnych i subtelnych elementów architektonicznych, które skłaniają do refleksji.

Wszystkie nagrodzone realizacje architektoniczne można zobaczyć na plenerowej wystawie, ustawionej na dziedzińcu Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA w Krakowie, przy ul. Nadwiślańskiej 2-4.

Patronem Nagrody, nie bez powodu, jest Stanisław Witkiewicz – genialny wizjoner, pasjonat, twórca stylu zakopiańskiego. Ten wybitny Małopolanin w powrocie do rodzimych form wzorów w architekturze i rzemiośle artystycznym, dostrzegał możliwość budowania naszej narodowej tożsamości. Na podobnej zasadzie najlepsza współczesna architektura, niezależnie od zastosowanych materiałów i rozwiązań, szanując kontekst danego jej miejsca, przyczynia się do wzbogacenia otaczającej nas przestrzeni.

Pragnę podziękować wszystkim osobom, które przyczyniły się do organizacji tegorocznej, jubileuszowej edycji konkursu o Nagrodę im. Stanisława Witkiewicza – szczególnie projektantom i inwestorom zgłoszonych realizacji oraz członkom Sądu Konkursowego. Bardzo serdecznie gratuluję laureatom – to właśnie Państwa działania są przejawem świadomej odpowiedzialności za krajobraz kulturowy Małopolski oraz dowodem ogromnego talentu i umiejętności.

Jestem przekonany, że nagrodzone realizacje architektoniczne staną się wzorem i źródłem inspiracji dla powstającej w Małopolsce architektury, która uatrakcyjni przestrzeń publiczną regionu, stając się jego wizytówką - podsumował marszałek Witold Kozłowski.

Nagroda Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza

za najlepsze, współczesne realizacje architektoniczne sprzyjające ochronie i kształtowaniu krajobrazu kulturowego Małopolski ma na celu promowanie wysokiej jakości architektury wpisującej się w krajobraz kulturowy Małopolski, zgodnie z zasadą ładu przestrzennego tj. kształtującej przestrzeń, w sposób tworzący harmonijną całość oraz uwzględniający w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe i kompozycyjno-estetyczne, oraz nawiązującej w sposób twórczy i nowatorski do najbardziej reprezentatywnych cech zabudowy regionalnej. Ustanowienie Nagrody im. Stanisława Witkiewicza jest formą zwrócenia uwagi na ważny aspekt, jakim jest tworzenie spójnego obrazu architektonicznego regionu oraz pozwala na aktywny udział samorządu Województwa Małopolskiego w kreowaniu wartościowych rozwiązań architektonicznych i urbanistycznych w regionie.

Logo Architektury użyteczności publicznej

ARCHITEKTURA UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Logo Architektury mieszkaniowej

ARCHITEKTURA MIESZKANIOWA

Logo Przestrzeni publicznej

PRZESTRZEŃ PUBLICZNA