Edytuj stronę

Rozstrzygnięcie konkursu o Nagrodę Województwa Małopolskiego 2022

13 grudnia 2022 r. Zarząd Województwa Małopolskiego dokonał rozstrzygnięcia konkursu o Nagrodę Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza za najlepsze, współczesne realizacje architektoniczne sprzyjające ochronie i kształtowaniu krajobrazu kulturowego Małopolski w 2022 roku.

Wykaz laureatów konkursu o Nagrodę Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza za najlepsze, współczesne realizacje architektoniczne sprzyjające ochronie i kształtowaniu krajobrazu kulturowego Małopolski w 2022 roku


1. Kategoria: Architektura użyteczności publicznej

I. miejsce:

Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne w Niepołomicach

ul. Mikołaja Kopernika 2, 32-005 Niepołomice

Autor:            Biuro Projektów Lewicki Łatak Sp. z o.o. Sp. Komandytowa

zespół projektowy: Kazimierz Łatak, Piotr Lewicki

współpraca: Mateusz Albricht, Mateusz Manecki, Marta Szyndera, Agnieszka Zajączkowska

Inwestor:       Gmina Niepołomice


Uzasadnienie Sądu konkursowego:

Nagroda za adekwatną skalę obiektu wpisującą się harmonijnie w strukturę przestrzenną Niepołomic. Szlachetna i powściągliwa forma podąża za oryginalną funkcją, która spełnia także ważną rolę edukacyjną.

II. miejsce:

Przebudowa Kinoteatru Wrzos na siedzibę Teatru KTO w Krakowie

ul. Zamoyskiego 50, 30-523 Kraków

Autor:            Alek Janicki, Mariusz Twardowski

Inwestor:       Teatr KTO

Uzasadnienie Sądu konkursowego:

Nagroda za trafne podporządkowanie koncepcji architektonicznej idei teatru otwartego oraz za próbę aktywizacji kulturalnej dzielnicy, a także za wykreowanie ogrodu połączonego z teatrem.

Sąd konkursowy nie zarekomendował przyznania III. miejsca.


2. Kategoria: Architektura mieszkaniowa

II. miejsce:

Kamienica pod Złotymi Nożycami

ul. św. Gertrudy 15, 31-048 Kraków

Autor:            Jakub Turbasa, Wojciech Zagórski

Inwestor:       Piotr Goździewicz, Jerzy Turbasa

Uzasadnienie Sądu konkursowego:

Nagroda za powściągliwość przyjętych rozwiązań i wrażliwość w doborze materiałów. Na szczególną uwagę zasługuje rozwiązanie detalu architektonicznego stanowiącego twórcze nawiązanie do reprezentatywnych cech zabudowy śródmiejskiej.

Wyróżnienie:

Trzy Owce

ul. Środkowa 207k, 34-405 Białka Tatrzańska

Autor:            +ARCHITEKTURA Maciej Kubicki

Inwestor:       +ARCHITEKTURA Maciej Kubicki

Uzasadnienie Sądu konkursowego:

Wyróżnienie za twórczą interpretację regionalnych cech zabudowy, zarówno w odniesieniu do formy obiektów, ich usytuowania, jak i wnętrz oraz ornamentu.

Sąd konkursowy nie zarekomendował przyznania I. i III. miejsca.


3. Kategoria: Przestrzeń publiczna

I. miejsce:

Kładka pieszo-rowerowa z zapory na Wzgórze Zamkowe w Dobczycach

Autor:            Biuro Projektów Lewicki Łatak Sp. z o.o. Sp. Komandytowa

zespół projektowy: Kazimierz Łatak, Piotr Lewicki

współpraca: Mateusz Manecki, Marek Sanecki, Olga Dobrzyńska, Piotr Łatak

Inwestor:       Gmina Dobczyce

Uzasadnienie Sądu konkursowego:

Nagroda za wrażliwe wkomponowanie obiektu inżynieryjnego w złożony kontekst formalno-funkcjonalny oraz skomplikowaną topografię terenu, a także za skromną formę nierywalizującą z krajobrazem.


Wyróżnienie:

Leśne molo i ścieżka przyrodnicza na Miejskiej Górze w Starym Sączu

Autor:            55ARCHITEKCI Wojciech Świątek, Anna Szewczyk-Świątek

Inwestor:       Gmina Stary Sącz

Uzasadnienie Sądu konkursowego:

Wyróżnienie za pomysłowe uzupełnienie oferty turystycznej Starego Sącza.

Wyróżnienie:

Ogród chwastowy

ul. Wadowicka, Kraków

Autor:            Pracownia Projektowa „Land-Arch” Małgorzata Tujko

Inwestor:       Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

Uzasadnienie Sądu konkursowego:

Wyróżnienie za edukacyjne walory, zwracające uwagę na funkcje i znaczenie bioróżnorodności w mieście.

Sąd konkursowy nie zarekomendował przyznania II. i III. miejsca


Uchwała nr 2169/22 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie przyznania Nagrody Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza za najlepsze, współczesne realizacje architektoniczne sprzyjające ochronie i kształtowaniu krajobrazu kulturowego Małopolski w 2022 roku

Nagroda Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza

za najlepsze, współczesne realizacje architektoniczne sprzyjające ochronie i kształtowaniu krajobrazu kulturowego Małopolski ma na celu promowanie wysokiej jakości architektury wpisującej się w krajobraz kulturowy Małopolski, zgodnie z zasadą ładu przestrzennego tj. kształtującej przestrzeń, w sposób tworzący harmonijną całość oraz uwzględniający w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe i kompozycyjno-estetyczne, oraz nawiązującej w sposób twórczy i nowatorski do najbardziej reprezentatywnych cech zabudowy regionalnej. Ustanowienie Nagrody im. Stanisława Witkiewicza jest formą zwrócenia uwagi na ważny aspekt, jakim jest tworzenie spójnego obrazu architektonicznego regionu oraz pozwala na aktywny udział samorządu Województwa Małopolskiego w kreowaniu wartościowych rozwiązań architektonicznych i urbanistycznych w regionie.

Logo Architektury użyteczności publicznej

ARCHITEKTURA UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Logo Architektury mieszkaniowej

ARCHITEKTURA MIESZKANIOWA

Logo Przestrzeni publicznej

PRZESTRZEŃ PUBLICZNA