Edytuj stronę

7. edycja konkursu o Nagrodę im. Stanisława Witkiewicza - 2014 r.

Już po raz siódmy została przyznana Nagroda Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza za najlepsze, współczesne realizacje architektoniczne sprzyjające ochronie i kształtowaniu krajobrazu kulturowego Małopolski. Uroczysta gala, na której wręczone zostały Nagrody, odbyła się 26 czerwca br. w budynku Małopolskiego Ogrodu Sztuki.

Nagroda im. Stanisława Witkiewicza od 14 lat promuje wartościowe realizacje architektoniczne, które nawiązując do istniejącej architektury i krajobrazu kulturowego, współtworzą harmonijną przestrzeń publiczną. Nagrodzone w konkursie budynki są często źródłem inspiracji dla powstającej w ich otoczeniu przestrzeni.

– To już 7 edycja tego konkursu – przypomniał dziś, podczas spotkania z dziennikarzami i ogłoszenia wyników, członek zarządu województwa Jacek Krupa. – To co po tych wszystkich latach szczególnie cieszy to fakt, że prawie wszystkie z nagrodzonych projektów powstały przy wsparciu z funduszy unijnych. To uświadamia, że nasze 15-letnie członkostwo w UE przynosi konkretne efekty i sprawia, że z roku na rok Małopolska pięknieje.

Rozstrzygnięcia konkursu dokonał Zarząd Województwa Małopolskiego na podstawie nominacji Sądu konkursowego, w którym każdorazowo zasiadają specjaliści z dziedziny architektury, urbanistyki i ochrony krajobrazu kulturowego. Każda decyzja o nagrodzeniu najciekawszych realizacji architektonicznych podejmowana jest w oparciu o kryterium umiejętności wykreowania przez projektantów nowej wartości estetycznej, która w sposób twórczy nawiązuje do zastanych wartości kulturowych, estetycznych i dziedzictwa narodowego. Wszystkie wyróżnione realizacje architektoniczne doskonale wpisują się w krajobraz kulturowy regionu zgodnie z zasadą ładu przestrzennego.

Od kilku lat aktywność samorządu Województwa Małopolskiego, inicjatora i organizatora konkursu o tę prestiżową Nagrodę spotyka się z uznaniem środowisk tak inwestorów, jak i branży projektantów – architektów i urbanistów.

Nagroda przyznawana jest raz na dwa lata najlepszym obiektom architektonicznym na terenie Małopolski. Do 7. edycji zgłoszono 30 realizacji architektonicznych.

Nagroda Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza

za najlepsze, współczesne realizacje architektoniczne sprzyjające ochronie i kształtowaniu krajobrazu kulturowego Małopolski ma na celu promowanie wysokiej jakości architektury wpisującej się w krajobraz kulturowy Małopolski, zgodnie z zasadą ładu przestrzennego tj. kształtującej przestrzeń, w sposób tworzący harmonijną całość oraz uwzględniający w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe i kompozycyjno-estetyczne, oraz nawiązującej w sposób twórczy i nowatorski do najbardziej reprezentatywnych cech zabudowy regionalnej. Ustanowienie Nagrody im. Stanisława Witkiewicza jest formą zwrócenia uwagi na ważny aspekt, jakim jest tworzenie spójnego obrazu architektonicznego regionu oraz pozwala na aktywny udział samorządu Województwa Małopolskiego w kreowaniu wartościowych rozwiązań architektonicznych i urbanistycznych w regionie.

Logo Architektury użyteczności publicznej

ARCHITEKTURA UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Logo Architektury mieszkaniowej

ARCHITEKTURA MIESZKANIOWA

Logo Przestrzeni publicznej

PRZESTRZEŃ PUBLICZNA