Edytuj stronę

6. edycja konkursu o Nagrodę im. Stanisława Witkiewicza - 2012 r.

Uroczystość wręczenia Nagrody Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza za najlepsze, współczesne realizacje architektoniczne sprzyjające ochronie i kształtowaniu krajobrazu kulturowego Małopolski odbyła się w dniu 15 października 2012 roku w Sali Kameralnej Akademii Muzycznej w Krakowie.

Nagrody w postaci statuetek zaprojektowanych przez krakowskiego artystę rzeźbiarza Stefana Dousę i dyplomów oraz tablic, które zamieszczone zostaną na nagrodzonych realizacjach architektonicznych wręczył projektantom i inwestorom zwycięskich obiektów – inicjator Nagrody im. Stanisława Witkiewicza – Senator Rzeczypospolitej Polskiej Janusz Sepioł.

Zarząd Województwa Małopolskiego, po uwzględnieniu rekomendacji Sądu konkursowego (w skład, którego weszli przedstawiciele Stowarzyszenia Architektów Polskich i Województwa Małopolskiego), przyznał w tym roku już po raz szósty Nagrodę Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza za najlepsze, współczesne realizacje architektoniczne sprzyjające ochronie i kształtowaniu krajobrazu kulturowego Małopolski.

Nagrodę Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza za najlepsze, współczesne realizacje architektoniczne sprzyjające ochronie i kształtowaniu krajobrazu kulturowego Małopolski w kategorii architektura użyteczności publicznej otrzymał Budynek YETI – Agencji Reklamy w Kryspinowie oraz jego projektanci Group_A Architects Krych + Gajewski (architekci: Jacek Krych i Dariusz Gajewski; współpraca autorska: Klaudia Fiedler, Michał Krawczyk; współpraca Paweł Dadok), a także inwestor: YETI – Agencja Reklamy Aneta Nytko–Święcicka.

Group_A Architects Krych + Gajewski już po raz drugi uhonorowani zostali tą nagrodą. W 2010 roku doceniono Pawilon Stacji Paliw w Sierczy, przyznając Nagrodę im. Stanisława Witkiewicza w kategorii architektura użyteczności publicznej.

W kategorii architektura mieszkaniowa Nagrodę Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza otrzymała Willa z betonu architektonicznego i dranicy cedrowej w Libertowie oraz jej projektanci: Biuro Architektoniczne Barycz i Saramowicz (architekci Rafał Barycz, Paweł Saramowicz) oraz Inwestor: Pan Krzysztof Kwaśny

Zarząd Województwa Małopolskiego postanowił nagrodzić w tej samej kategorii również Zespół budynków mieszkalnych w Krakowie przy ul. Pod Strzechą, oraz jego projektantów: Architekci Mikołajski & Wiese Sp. z o. o (architektów Mariana Mikołajskiego i Macieja Kozuba), a także inwestora Maylane Polska sp. z o. o. – Park Lane Sp. z o.o.

Nagroda Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza

za najlepsze, współczesne realizacje architektoniczne sprzyjające ochronie i kształtowaniu krajobrazu kulturowego Małopolski ma na celu promowanie wysokiej jakości architektury wpisującej się w krajobraz kulturowy Małopolski, zgodnie z zasadą ładu przestrzennego tj. kształtującej przestrzeń, w sposób tworzący harmonijną całość oraz uwzględniający w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe i kompozycyjno-estetyczne, oraz nawiązującej w sposób twórczy i nowatorski do najbardziej reprezentatywnych cech zabudowy regionalnej. Ustanowienie Nagrody im. Stanisława Witkiewicza jest formą zwrócenia uwagi na ważny aspekt, jakim jest tworzenie spójnego obrazu architektonicznego regionu oraz pozwala na aktywny udział samorządu Województwa Małopolskiego w kreowaniu wartościowych rozwiązań architektonicznych i urbanistycznych w regionie.

Logo Architektury użyteczności publicznej

ARCHITEKTURA UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Logo Architektury mieszkaniowej

ARCHITEKTURA MIESZKANIOWA

Logo Przestrzeni publicznej

PRZESTRZEŃ PUBLICZNA