Edytuj stronę

18 statuetek dla najlepszych architektów i inwestorów

Wręczono statuetki w konkursie o nagrodę im. Stanisława Witkiewicza za najlepsze, współczesne realizacje architektoniczne, sprzyjające ochronie i kształtowaniu krajobrazu kulturowego Małopolski w 2020 roku. W wydarzeniu uczestniczyła Iwona Gibas z zarządu województwa.

W nagradzaniu wzięli też udział Monika Gubała, dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Marek Kaszyński, prezes Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział Kraków – (partner konkursu), architekt Marcin Brataniec, czlonek sądu konkursowego 10. jubileuszowej edycji oraz laureaci 10. jubileuszowej edycji konkursu (projektanci oraz inwestorzy).

Małopolska to region, który rozwija się dynamicznie na wielu płaszczyznach, i w którym dochodzi do twórczego spotkania tradycji z nowoczesnością. Intencją samorządu Województwa Małopolskiego jest zapewnienie w tym zakresie zrównoważonego rozwoju. Troska ta przejawia się nie tylko poprzez realizację strategicznych inwestycji, ale też poprzez szacunek dla naszego dziedzictwa kulturowego, zarówno w materialnym i niematerialnym wymiarze. Serdecznie gratuluję laureatom 10. jubileuszowej edycji konkursu – to właśnie Państwa działania są przejawem świadomej odpowiedzialności za krajobraz kulturowy Małopolski oraz dowodem ogromnego talentu i umiejętności. Jestem przekonana, że nagrodzone realizacje architektoniczne staną się wzorem i źródłem inspiracji dla powstającej w Małopolsce architektury, która uatrakcyjni przestrzeń publiczną regionu, stając się jego wizytówką - mówi Iwona Gibas z zarządu województwa.

15 września 2020 roku Zarząd Województw Małopolskiego nagrodził dziewięć obiektów, co przekłada się na 18 statuetek. Ponadto przyznane zostało jedno wyróżnienie specjalne. Łącznie 20 nagród:

Kategoria: Architektura użyteczności publicznej

I miejsce: Dworzec kolejowy PKP w Oświęcimiu

Autor: Paweł Kośmicki, PKP S.A. Biuro Funduszy i Przygotowania Inwestycji Wydział Projektowania

Uzasadnienie Sądu konkursowego:

Nagroda za kreatywną modernizację ważnego, ale zaniedbanego budynku, w wyniku której osiągnięto wysokie standardy funkcjonalne i estetyczne przy zachowaniu wielu charakterystycznych wartości obiektu.

II miejsce: Budynek biurowy Imperial w Krakowie

Autor: Artur Jasiński i Wspólnicy Biuro Architektoniczne, Artur Jasiński, Marta Grochowska, Marcin Pawłowski, Paweł Wieczorek;

Współpraca autorska: Dominika Cenda, Katarzyna Kapłoniak, Adrian Kasperski

Uzasadnienie Sądu konkursowego:

Nagroda za twórcze rozwiązanie racjonalnej szklanej architektury, wyjątkowy ład i przejrzystość rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych budynku oraz za bardzo dobre wpisanie kubatury obiektu w miejski kontekst.

III miejsce: Centrum Integracji Mieszkańców w Świątnikach GórnychWitolda Pileckiego 7, 32-040 Wrząsowice

Autor:  Maciej Kozub, Marian Mikołajski, Katarzyna Mroczek (współpraca)

Architekci Mikołajski & Wiese Sp. z o.o.

Uzasadnienie Sądu konkursowego:

Nagroda za interesujące połączenie architektury budynku starej szkoły z dobudowaną współczesną częścią, dzięki czemu udało się uzyskać efekt zharmonizowania bryły poprzez zastosowanie przemyślanego kontrastu. Dodatkową wartością jest zaangażowanie społeczności lokalnej w proces kształtowania przestrzeni publicznej. 

 Specjalne wyróżnienie: Willa Elżbiecina w Zakopanem

Autor: Rafał Rafacz, Anna Rafacz, Konrad Rafacz, Andrzej Skubisz (współpraca autorska)

Biuro architektoniczne AMAR arch. Rafał Rafacz

Uzasadnienie Sądu konkursowego:

Za czułość dla witkiewiczowskich tradycji Zakopanego.

Kategoria: Architektura mieszkaniowa

I miejsce: Domek w Dursztynie

Autor: Gaja Bieniasz, Javier Presencio Fernandez

Uzasadnienie Sądu konkursowego:

Dom „Okno na Tatry” – nagroda za pełne poszanowania wpisanie się budynku w otoczenie. Skromna symetryczna bryła i naturalne materiały nawiązują do regionalnych tradycji. Minimalnie ingerując w teren dom manifestuje dążenie do harmonii ze środowiskiem.

II miejsce: Budynki mieszkalne wielorodzinne – CHE162PI47 w Krakowie

Autor: Piotr Kita, Tomasz Koral, Kita Koral Architekci Sp. z o.o.

Uzasadnienie Sądu konkursowego:

Realizację nagrodzono za propozycję wykorzystania swobodnej geometrii dachów wielospadowych dla ukształtowania zdyscyplinowanej urbanistycznie, rzeźbiarskiej formy domu wielorodzinnego.

III miejsce: Dom jednorodzinny na obszarze wiejskim w Bochni

Autor: Mateusz Górnik, Magdalena Górnik

Uzasadnienie Sądu konkursowego:

Realizację nagrodzono za wkomponowanie obiektu w kontekst lokalny, stworzenie przestrzeni półprywatnej oraz nawiązanie do obiektów ujętych na Szlaku Architektury Drewnianej.

Kategoria: Przestrzeń publiczna

I miejsce: Park Pamięci Wielkiej Synagogi w Oświęcimiu

Autor: Bartosz Haduch, Łukasz Marjański, NArchitekTURA

Współpraca: Magdalena Poprawska, Imaginga Studio

Uzasadnienie Sądu konkursowego:

Subtelna interwencja architektoniczna uczyniła z zaniedbanego fragmentu miasta miejsce refleksji i pamięci. Wspomnienie rozebranej synagogi zostało zrealizowane skromnymi środkami i bez uciekania w dosłowność, a dzięki projektowi Oświęcim zyskał interesujący znak po brutalnie odciętej kulturze części swej społeczności.

II miejsce: Polana na Sikorniku w Krakowie

Autor: Pracownia Projektowa Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie

Barbara Kaźmirowicz, Kinga Nestorowicz

Uzasadnienie Sądu konkursowego:

Nagroda przyznana za stworzenie unikalnego, subtelnego i nie dominującego architektoniczną formą miejsca, umożliwiającego kontakt z przyrodą, izolację od miejskiego zgiełku i uwrażliwienie na dźwięki lasu.

III miejsce: Smoczy Skwer „Do Woli” w Parku Decjusza w Krakowie

Autor: JAKABE Projekty S. z o.o. Wojciech Jakubowski

Zespół projektowy: Olaf Cirut, Katarzyna Piszczkiewicz, Jakub Zemanek, Grzegorz Dziedzic

Uzasadnienie Sądu konkursowego:

Nagroda za stworzenie pełnej inwencji, starannie wpisanej w teren, przyjaznej dzieciom przestrzeni, której nie chce się opuszczać.

Nagroda Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza

za najlepsze, współczesne realizacje architektoniczne sprzyjające ochronie i kształtowaniu krajobrazu kulturowego Małopolski ma na celu promowanie wysokiej jakości architektury wpisującej się w krajobraz kulturowy Małopolski, zgodnie z zasadą ładu przestrzennego tj. kształtującej przestrzeń, w sposób tworzący harmonijną całość oraz uwzględniający w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe i kompozycyjno-estetyczne, oraz nawiązującej w sposób twórczy i nowatorski do najbardziej reprezentatywnych cech zabudowy regionalnej. Ustanowienie Nagrody im. Stanisława Witkiewicza jest formą zwrócenia uwagi na ważny aspekt, jakim jest tworzenie spójnego obrazu architektonicznego regionu oraz pozwala na aktywny udział samorządu Województwa Małopolskiego w kreowaniu wartościowych rozwiązań architektonicznych i urbanistycznych w regionie.

Logo Architektury użyteczności publicznej

ARCHITEKTURA UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Logo Architektury mieszkaniowej

ARCHITEKTURA MIESZKANIOWA

Logo Przestrzeni publicznej

PRZESTRZEŃ PUBLICZNA