Edytuj stronę

11. edycja konkursu o Nagrodę im. Stanisława Witkiewicza

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił 11. edycję konkursu o Nagrodę Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza za najlepsze, współczesne realizacje architektoniczne sprzyjające ochronie i kształtowaniu krajobrazu kulturowego Małopolski.

Celem konkursu jest promowanie najciekawszych realizacji architektonicznych, które w sposób twórczy i nowatorski wpisują się w otaczającą nas przestrzeń.

Zgłoszenia konkursowe przyjmowane będą w terminie do 31 października 2022 r. w formie elektronicznej na adres e-mail: sarp@sarp.krakow.pl.

Nagroda przyznawana jest co dwa lata projektantom lub zespołom projektantów oraz inwestorom najlepszych realizacji architektonicznych na obszarze województwa małopolskiego, w ramach 3 kategorii (obejmujących miejsca pierwsze, drugie i trzecie): architektura użyteczności publicznej, architektura mieszkaniowa, przestrzeń publiczna.

Podmiotami uprawnionymi do składania zgłoszeń konkursowych są architekci, biura i pracownie architektoniczne, stowarzyszenia i izby architektów, inwestorzy, instytucje i organizacje realizujące zadania w sektorze kultury i ochrony krajobrazu kulturowego oraz organy administracji publicznej.

Szczegóły w Regulaminie przyznawania Nagrody.

Nagroda Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza

za najlepsze, współczesne realizacje architektoniczne sprzyjające ochronie i kształtowaniu krajobrazu kulturowego Małopolski ma na celu promowanie wysokiej jakości architektury wpisującej się w krajobraz kulturowy Małopolski, zgodnie z zasadą ładu przestrzennego tj. kształtującej przestrzeń, w sposób tworzący harmonijną całość oraz uwzględniający w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe i kompozycyjno-estetyczne, oraz nawiązującej w sposób twórczy i nowatorski do najbardziej reprezentatywnych cech zabudowy regionalnej. Ustanowienie Nagrody im. Stanisława Witkiewicza jest formą zwrócenia uwagi na ważny aspekt, jakim jest tworzenie spójnego obrazu architektonicznego regionu oraz pozwala na aktywny udział samorządu Województwa Małopolskiego w kreowaniu wartościowych rozwiązań architektonicznych i urbanistycznych w regionie.

Logo Architektury użyteczności publicznej

ARCHITEKTURA UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Logo Architektury mieszkaniowej

ARCHITEKTURA MIESZKANIOWA

Logo Przestrzeni publicznej

PRZESTRZEŃ PUBLICZNA