Nagroda Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza

Przy użyciu skromnych środków formalnych i technicznych, osiągnięto wysoki poziom estetyczny całego architektonicznego założenia...

Wyróżnienie

  • Autor: Em4. Pracownia Architektury. Brataniec
  • Inwestor: Gmina – Miasto Mszana Dolna
  • Wykonawca: F.U.H. BRUK BUD S.C. Kotarba Eugeniusz, Stożek Janusz

 Plac Targowy w Mszanie Dolnej, ul. Władysława Orkana

Uzasadnienie Sądu konkursowego:

Projekt i realizacja stanowią udane i ciekawe rozwiązanie targowiska oraz nadanie mu charakteru wielofunkcyjnej przestrzeni publicznej. Przy użyciu skromnych środków formalnych i technicznych, osiągnięto wysoki poziom estetyczny całego architektonicznego założenia. Współczesny charakter pokrycia stanowisk targowych, nawiązuje trafnie do formy tradycyjnych dachów.