Nagroda Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza

Obiekt nagrodzono za twórcze poszukiwanie współczesnej formy architektury domu mieszkalnego z próbą nawiązania do reprezentatywnych cech zabudowy regionalnej.

Willi z betonu architektonicznego i dranicy cedrowej w Libertowie zaprojektowanej przez Biuro Architektoniczne Barycz i Saramowicz (architekci Rafał Barycz, Paweł Saramowicz), której inwestorem jest pan Krzysztof Kwaśny, a wykonawcą KRAK–CHEM.