Nagroda Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza

Obiekt doceniony został za wykreowanie interesującego wnętrza siedliskowego, utrzymanego w tradycji i klimacie właściwym dla małego zespołu mieszkaniowego.

Obiekt nagrodzono za twórcze poszukiwanie współczesnej formy architektury domu mieszkalnego z próbą nawiązania do reprezentatywnych cech zabudowy regionalnej.

Obiekt nagrodzono za oryginalną propozycję kształtowania budynku biurowo – produkcyjnego przez stworzenie autonomicznej przestrzeni wewnętrznej, zamkniętej w formie prowadzącej dialog z otoczeniem.